For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului536
(21)Numarul depozituluis 2011 0182
(22)Data depozitului2011.12.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de transmitere a semnalelor prin linia de curent continuu
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04B 3/50 (2006.01); H04B 3/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.12
 Data decăderii din drepturi2016.12.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200182