For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului526
(21)Numarul depozituluis 2011 0195
(22)Data depozitului2011.03.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAESCU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAESCU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAESCU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de efectuare a apelurilor telefonice informaţionale
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2011 0024 2011.12.16
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04W 4/00 (2018.01); H04W 4/02 (2018.01); H04W 4/12 (2009.01); H04W 92/10 (2009.01); H04M 3/42 (2006.01); H04M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.06.30
(47)Data eliberării brevetului2013.01.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, SĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200195