For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.12.2011 Constituirea depozitului naţional reglementar 15.05.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.12.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2013 Eliberarea brevetului (Z5) 30.06.2017 Eliberarea brevetului prelungit

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului568
(21)Numarul depozituluis 2012 0001
(22)Data depozitului2011.12.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CHICU Boris, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Galina, MD; COBERNIC Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Ansamblu de ventilaţie-pulverizare al maşinii de stropit cu captare frontală a aerului
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2022.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200001