For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului521
(21)Numarul depozituluis 2012 0016
(22)Data depozitului2012.01.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi p rocedeu de prelucrare a formelor de turna t cu material lubrifiant în formă de praf
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B22C 23/02 (2006.01); B29C 33/56 (2006.01); B29C 33/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.06.30
(47)Data eliberării brevetului2013.01.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.26
 Data decăderii din drepturi2015.01.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200016