For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.06.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2013 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului557
(21)Numarul depozituluis 2012 0073
(22)Data depozitului2012.05.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; DIMOVA Olga, MD; COJOHARI Crestina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; DIMOVA Olga, MD; COJOHARI Crestina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; DIMOVA Olga, MD; COJOHARI Crestina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de microîncapsulare a compoziţiilor alimentare şi cosmetice uleioase
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23P 1/04 (2006.01); B01J 13/06 (2006.01); B01J 13/20 (2006.01); C11B 5/00 (2006.01); A61K 8/04 (2006.01); A61K 8/11 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.11.30
(47)Data eliberării brevetului2013.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2018.08.02
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.05.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200073