For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului593
(21)Numarul depozituluis 2012 0074
(22)Data depozitului2011.04.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOLGAR Piotr, MD; BOLGAR Dmitri, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLGAR Piotr, MD; BOLGAR Dmitri, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOLGAR Piotr, MD; BOLGAR Dmitri, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a culturilor agricole şi agregat de maşini agricole pentru realizarea lui
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2011 0037 2012.05.15
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01D 91/00 (2006.01); A01D 91/04 (2006.01); A01D 41/00 (2006.01); A01D 41/02 (2006.01); A01C 7/00 (2006.01); A01B 49/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, COLESNIC Inesa, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200074