For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.10.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2013 Eliberarea brevetului (Z5) 30.09.2018 Eliberarea brevetului prelungit 17.05.2022 03.08.2022 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului633
(21)Numarul depozituluis 2012 0115
(22)Data depozitului2012.08.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; DRAGANOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos de vitamine şi minerale pentru făina de grâu (variante)
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/08 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/15 (2016.01); A23L 33/16 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200115