For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.10.2012 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2013 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2018 Eliberarea brevetului prelungit 03.08.2022 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului633
(21)Numarul depozituluis 2012 0115
(22)Data depozitului2012.08.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; DRAGANOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiAdaos de vitamine şi minerale pentru  făina de grâu (variante)
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 09/2018
Z, BOPI 12/2013
Y, BOPI 05/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/08 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/15 (2016.01); A23L 33/16 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 Brevete expirate; Data expirarii2022.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200115