For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului633
(21)Numarul depozituluis 2012 0115
(22)Data depozitului2012.08.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; DRAGANOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos de vitamine şi minerale pentru făina de grâu (variante)
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/08 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/15 (2016.01); A23L 33/16 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200115