For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.10.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2012 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (Z) 09.10.2018 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului596
(21)Numarul depozituluis 2012 0138
(22)Data depozitului2012.10.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; RABA Tatiana, MD; SPÂNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; SAJEN Octavian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al hepatitei virale cronice C la copii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2013
Y, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/7028 (2006.01); A61K 31/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica
 Brevete expirate; Data expirarii2019.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.10.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200138