For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.10.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.01.2013 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.08.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2014 Eliberarea brevetului (Z5) 31.08.2018 Eliberarea brevetului prelungit 17.05.2022 11.10.2022 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului665
(21)Numarul depozituluis 2012 0139
(22)Data depozitului2012.10.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLINDA Liudmila, MD; PÎRGARI Elena, MD; CARAGIA Vavil, MD; MIGALATIEV Olga, MD; JENAC Ana, MD; SARANDI Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Condiment de fructe, pomuşoare şi legume
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 23/00 (2016.01); A23L 27/00 (2016.01); A23L 27/10 (2016.01); A23L 27/60 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/231 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.08.31
(47)Data eliberării brevetului2014.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200139