For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului665
(21)Numarul depozituluis 2012 0139
(22)Data depozitului2012.10.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLINDA Liudmila, MD; PÎRGARI Elena, MD; CARAGIA Vavil, MD; MIGALATIEV Olga, MD; JENAC Ana, MD; SARANDI Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Condiment de fructe, pomuşoare şi legume
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 23/00 (2016.01); A23L 27/00 (2016.01); A23L 27/10 (2016.01); A23L 27/60 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/231 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.08.31
(47)Data eliberării brevetului2014.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200139