For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.11.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.03.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2013 Eliberarea brevetului (Z5) 31.08.2018 Eliberarea brevetului prelungit 06.07.2022 24.10.2022 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului607
(21)Numarul depozituluis 2012 0146
(22)Data depozitului2012.10.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Umplutură termostabilă pentru produsele de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/10 (2016.01); A23L 29/212 (2016.01); A23L 29/269 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200146