For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului607
(21)Numarul depozituluis 2012 0146
(22)Data depozitului2012.10.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Umplutură termostabilă pentru produsele de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/10 (2016.01); A23L 29/212 (2016.01); A23L 29/269 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.03.31
(47)Data eliberării brevetului2013.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200146