For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2013 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2014 Eliberarea brevetului (Z) 02.11.2018 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului673
(21)Numarul depozituluis 2012 0151
(22)Data depozitului2012.11.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA; HAREA Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA; HAREA Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; GROSU Natalia, MD; COVALENCO Alexei, UA; HAREA Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a suinelor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); C12R 1/23 (2006.01); C12R 1/25 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.09.30
(47)Data eliberării brevetului2014.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2019.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.11.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200151