For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.06.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.07.2013 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.01.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2014 Eliberarea brevetului (Z) 30.11.2019 Publicarea exirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului718
(21)Numarul depozituluis 2013 0107
(22)Data depozitului2013.06.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; CAZACOV Iulia, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; BUCARCIUC Melania, MD; BUZAN Vladimir, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru crioconservarea spermei umane
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); C12N 5/02 (2006.01); C07C 229/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2019.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.06.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200107