For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului821
(21)Numarul depozituluis 2013 0160
(22)Data depozitului2013.09.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a termostabilităţii umpluturii pentru produse de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/12 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/212 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.10.31
(47)Data eliberării brevetului2015.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200160