For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.09.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.01.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2015 Eliberarea brevetului (Z) 31.10.2019 Eliberarea brevetului prelungit 26.09.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului821
(21)Numarul depozituluis 2013 0160
(22)Data depozitului2013.09.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de apreciere a termostabilităţii umpluturii pentru produse de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 10/2019
Z, BOPI 05/2015
Y, BOPI 10/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/12 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/212 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.10.31
(47)Data eliberării brevetului2015.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2023.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200160