For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.09.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.01.2014 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.10.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2015 Eliberarea brevetului (Z5) 31.10.2019 Eliberarea brevetului prelungit 06.07.2022 26.09.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului821
(21)Numarul depozituluis 2013 0160
(22)Data depozitului2013.09.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a termostabilităţii umpluturii pentru produse de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/12 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/212 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.10.31
(47)Data eliberării brevetului2015.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200160