For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului764
(21)Numarul depozituluis 2013 0190
(22)Data depozitului2013.11.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US;
(54)Titlul inventiei Procedeu de armare orizontală a zidăriei din piatră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04C 5/00 (2006.01); E04C 5/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.04.30
(47)Data eliberării brevetului2014.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.08
 Data decăderii din drepturi2017.11.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200190