For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului869
(21)Numarul depozituluis 2013 0205
(22)Data depozitului2013.12.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞONTEA Victor, MD; SEREACOV Alexandr, MD; BARUN Vladimir, BY; DIC Serghei, BY; YASHIN Constantin, BY;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de captare optică a particulelor mobile în ţesuturile biologice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 18/20 (2006.01); G01N 21/00 (2006.01); G01N 21/39 (2006.01); G01N 33/48 (2006.01); G01N 33/487 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.01.31
(47)Data eliberării brevetului2015.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Brevete expirate; Data expirarii2020.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.12.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200205