For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului785
(21)Numarul depozituluis 2014 0026
(22)Data depozitului2014.03.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROZOVEL Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROZOVEL Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROZOVEL Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de conducere manuală a automobilului
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G05G 9/04 (2006.01); B60K 26/02 (2006.01); B60K 26/04 (2006.01); B60T 7/10 (2006.01); G05G 1/487 (2008.04);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
(30)Prioritateas 2013 0138, 2013.07.31, MD
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chi?inău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200026