For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2016 Eliberarea brevetului (Z) 18.06.2020 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului918
(21)Numarul depozituluis 2014 0091
(22)Data depozitului2014.06.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; BIRCA Liudmila, MD; SPÂNU Igor, MD; CORNILOV Stela, MD; JURAVLIOV Tatiana, MD; SAJEN Octavian, MD; DONOS Ala, MD; APOSTOL Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al meningitei enterovirale la copii  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2016
Y, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/7028 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2020.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.06.18
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3739, 2015.03.18
Datele iniţiale:SPÂNU Constantin, MD; BIRCA Liudmila, MD; SPÂNU Igor, MD; CORNILOV Stela, MD; JURAVLIOV Tatiana, MD; SAJEN Octavian, MD; DONOS Ala, MD
Datele finale:SPÂNU Constantin, MD; BIRCA Liudmila, MD; SPÂNU Igor, MD; CORNILOV Stela, MD; JURAVLIOV Tatiana, MD; SAJEN Octavian, MD; DONOS Ala, MD; APOSTOL Mariana, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200091