For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului907
(21)Numarul depozituluis 2014 0140
(22)Data depozitului2014.11.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD; PANCENCO Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD; PANCENCO Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD; PANCENCO Natalia, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de asamblare a cataramelor cu cârlige
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23P 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.05.31
(47)Data eliberării brevetului2015.12.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.11.18
 Data decăderii din drepturi2017.11.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200140