For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (Z) 27.01.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului995
(21)Numarul depozituluis 2015 0006
(22)Data depozitului2015.01.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; SPÎNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; BÎRCA Ludmila, MD; SCOFERŢA Petru, MD; DONOS Ala, MD; UNCUŢA Diana, MD; POPOVICI Raisa, MD; BOLOGA Sergiu, MD; CORNILOV Stela, MD; UNCUŢA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al infecţiei cu virusul Herpes simplex de tip 1 şi 2
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2016
Y, BOPI 01/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/21 (2015.01); A61P 31/22 (2015.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian, CERNEI Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2021.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.01.27
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:13665, 2015.11.13
Datele iniţiale:SPÂNU Constantin, MD; SPÂNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; BIRCA Liudmila, MD; SCOFERŢA Petru, MD; DONOS Ala, MD; UNCUŢA Diana, MD; POPOVICI Raisa, MD; BOLOGA Sergiu, MD; CORNILOV Stela, MD
Datele finale:SPÂNU Constantin, MD; SPÂNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; BIRCA Liudmila, MD; SCOFERŢA Petru, MD; DONOS Ala, MD; UNCUŢA Diana, MD; POPOVICI Raisa, MD; BOLOGA Sergiu, MD; CORNILOV Stela, MD; UNCUŢA Andrei, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200006