For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2016 Eliberarea brevetului (Z) 28.01.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului975
(21)Numarul depozituluis 2015 0008
(22)Data depozitului2015.01.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; GURIEV Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD; CEBOTARI Svetlana, MD; SAJEN Octavian, MD; ISAC Maria, MD; APOSTOL Mariana, MD; PÂNTEA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a markerilor hepatitei virale B în sângele donatorului
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2016
Y, BOPI 12/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2015.01); G01N 33/49 (2015.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.12.31
(47)Data eliberării brevetului2016.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian, LEVIŢCHI Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2021.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.01.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200008