For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.03.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.04.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2016 Eliberarea brevetului (Z) 10.03.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului967
(21)Numarul depozituluis 2015 0032
(22)Data depozitului2015.03.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; RABA Tatiana, MD; SPÎNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; SAJEN Octavian, MD; ISAC Maria, MD; DONOS Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al hepatitei virale B cronice cu sindrom  colestatic la copii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2016
Y, BOPI 11/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.11.30
(47)Data eliberării brevetului2016.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, GROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2021.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200032