For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului936
(21)Numarul depozituluis 2015 0035
(22)Data depozitului2015.03.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPISTOL Mihail, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISTOL Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPISTOL Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de gestionare a retragerii conţinutului de pe internet la terminalul utilizatorului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06Q 30/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.07.31
(47)Data eliberării brevetului2016.02.29
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.03.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200035