For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.09.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2020 Publicarea. hot. de respingere a cererii de prelungire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului999
(21)Numarul depozituluis 2015 0056
(22)Data depozitului2015.04.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; STOLEICOVA Svetlana, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a vinului natural sec
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2016
Y, BOPI 01/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12H 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200056