For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului998
(21)Numarul depozituluis 2015 0077
(22)Data depozitului2015.06.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiKOTLEAROV Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a materialului de construcţie de finisare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 14/06 (2006.01); C04B 20/04 (2006.01); C04B 28/00 (2006.01); B32B 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
(74)ReprezentantBAZARENCO Tatiana, Str. Zelinskii nr. 22, ap.53, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.06.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200077