For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.06.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2017 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1043
(21)Numarul depozituluis 2015 0080
(22)Data depozitului2015.06.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; TODERAŞ Ion, MD; ŞAPTEFRAŢI Nicolae, MD; DADU Ana, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru creşterea peştelui
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2017
Y, BOPI 06/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.06.30
(47)Data eliberării brevetului2017.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, SĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2021.09.03
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200080