For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.08.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.08.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (Z) 05.08.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1003
(21)Numarul depozituluis 2015 0109
(22)Data depozitului2015.08.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD; VOINEAC Vasile, MD; NASTAS Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2016
Y, BOPI 02/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2021.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200109