For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.11.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.11.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2016 Eliberarea brevetului (Z) 03.11.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1031
(21)Numarul depozituluis 2015 0145
(22)Data depozitului2015.11.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD; GORBAN Victor, MD; NASTAS Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a entomofagului Trichogramma spp.
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2016
Y, BOPI 05/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200145