For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.03.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (Z5) 30.11.2021 Eliberarea brevetului prelungit 18.03.2022 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 18.09.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 18.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1068
(21)Numarul depozituluis 2016 0037
(22)Data depozitului2016.03.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru decongelarea spermei de taur
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); A61D 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.18
 Data decăderii din drepturi2022.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200037