For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.05.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.08.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2017 Eliberarea brevetului (Z5) 31.10.2021 Eliberarea brevetului prelungit 07.08.2022 22.04.2023 Valabil până la 22.04.2024 Achitarea taxei de menţinere 22.04.2026 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1060
(21)Numarul depozituluis 2016 0061
(22)Data depozitului2016.04.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Valerian, MD; PASAT Igor, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Organ de lucru al tocătorului de resturi agricole
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 12/40 (2006.01); B02C 18/06 (2006.01); A01F 29/00 (2006.01); A01F 29/02 (2006.01); A01F 29/06 (2006.01); A01D 45/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200061