For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.05.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2017 Eliberarea brevetului (Z) 31.10.2021 Eliberarea brevetului prelungit 22.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 22.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 22.04.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1060
(21)Numarul depozituluis 2016 0061
(22)Data depozitului2016.04.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Valerian, MD; PASAT Igor, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiOrgan de lucru al tocătorului de resturi agricole
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 10/2021
Z, BOPI 03/2017
Y, BOPI 08/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 12/40 (2006.01); B02C 18/06 (2006.01); A01F 29/00 (2006.01); A01F 29/02 (2006.01); A01F 29/06 (2006.01); A01D 45/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.22
 Data decăderii din drepturi2023.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200061