For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.07.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2017 Eliberarea brevetului (Z) 30.11.2021 Eliberarea brevetului prelungit 03.06.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 03.12.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 03.06.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1092
(21)Numarul depozituluis 2016 0073
(22)Data depozitului2016.06.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Valerian, MD; PASAT Igor, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Galina, MD; MOLOTCOV Iurii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiAnsamblu de ventilaţie-pulverizare al maşinii de stropit
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 11/2021
Z, BOPI 06/2017
Y, BOPI 11/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 7/10 (2006.01); B05B 12/16 (2018.01); B05B 15/25 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.11.30
(47)Data eliberării brevetului2017.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.03
 Data decăderii din drepturi2023.06.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200073