For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.07.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2017 Eliberarea brevetului (Z5) 30.11.2021 Eliberarea brevetului prelungit 06.07.2022 03.06.2023 Valabil până la 03.06.2024 Achitarea taxei de menţinere 03.06.2026 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1092
(21)Numarul depozituluis 2016 0073
(22)Data depozitului2016.06.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Valerian, MD; PASAT Igor, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Galina, MD; MOLOTCOV Iurii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Ansamblu de ventilaţie-pulverizare al maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 7/10 (2006.01); B05B 12/16 (2018.01); B05B 15/25 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.11.30
(47)Data eliberării brevetului2017.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200073