For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1128
(21)Numarul depozituluis 2016 0091
(22)Data depozitului2016.07.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMANASTÎRLÎ Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANASTÎRLÎ Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMANASTÎRLÎ Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Cazan de încălzire
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 1/08 (2006.01); F23B 40/02 (2006.01); F23N 1/04 (2006.01); F23N 5/02 (2006.01); F23N 5/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.02.28
(47)Data eliberării brevetului2017.09.30
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200091