For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1107
(21)Numarul depozituluis 2016 0096
(22)Data depozitului2016.08.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEAPA Grigore, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEAPA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEAPA Grigore, MD;
(54)Titlul inventiei Pod telescopic mobil
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E01D 15/12 (2006.01); E01D 15/127 (2006.01); E01D 15/133 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.12.31
(47)Data eliberării brevetului2017.07.31
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200096