For comments, suggestions

Brevet acordat


(11)Numarul documentului1334
(21)Numarul depozituluis 2016 0104
(22)Data depozitului2016.09.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAGHEAUR Gheorghi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAGHEAUR Gheorghi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAGHEAUR Gheorghi, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de livrare direcţionată a informaţiei publicitare abonatului de telefonie mobilă cu posibilitatea activării imediate a serviciului promovat
(13)Codul documentuluiY
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 19/00 (2018.01); H04M 3/42 (2009.01); H04W 4/06 (2009.01); H04W 4/12 (2009.01); H04W 4/14 (2009.01); H04W 4/35 (2018.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2018.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.04.30
(74)ReprezentantLAZICOV Tatiana, str. A. Puşkin nr. 33, ap. 73, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200104