For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluis 2016 0106
(22)Data depozitului2016.09.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAGHEAUR Gheorghi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAGHEAUR Gheorghi, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de livrare direcţionată a informaţiei publicitare abonaţilor reţelelor de telefonie mobilă
(13)Codul documentuluiU2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04W 4/06 (2009.01); H04W 4/12 (2009.01); H04W 4/14 (2009.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2018.03.31
(74)ReprezentantLAZICOV Tatiana, str. A. Puşkin nr. 33, ap. 73, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Data publicării hotărârii de respingere2019.05.31 
 Temeiulart. 12(2)
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200106