For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.11.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.12.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2017 Eliberarea brevetului (Z) 07.08.2022 28.11.2022 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1151
(21)Numarul depozituluis 2016 0137
(22)Data depozitului2016.11.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de conversi e a energiei eoliene
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.05.31
(47)Data eliberării brevetului2017.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200137