For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.01.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (Z) 23.12.2022 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1176
(21)Numarul depozituluis 2016 0158
(22)Data depozitului2016.12.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de conversiune a energiei valurilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2018
Y, BOPI 07/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 13/12 (2006.01); F03B 13/16 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2023.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200158