For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.02.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (Z) 19.01.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1166
(21)Numarul depozituluis 2017 0004
(22)Data depozitului2017.01.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; SAJEN Octavian, MD; PÎNZARU Iurie, MD; CEBOTARI Svetlana, MD; SPÂNU Igor, MD; JOSANU Cristina, MD; PÂNTEA Victor, MD; SUVEICA Luminiţa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de testare a sângelui donatorului la markerii hepatitei virale B
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2018
Y, BOPI 07/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2023.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200004