For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.02.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (Z) 06.02.2022 Valabil pana la 30.09.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1182
(21)Numarul depozituluis 2017 0011
(22)Data depozitului2017.02.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; STÎŢIUC Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Extractor în contracurent cu funcţionare continuă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.06
 Data decăderii din drepturi2022.02.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200011