For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.02.2017 Tansformarea în CBISD 20.03.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (Z5) 31.12.2021 Eliberarea brevetului prelungit 27.05.2022 24.03.2023 Valabil până la 24.03.2024 Achitarea taxei de menţinere 24.03.2026 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1164
(21)Numarul depozituluis 2017 0018
(22)Data depozitului2016.03.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; RUSU Ştefan, MD; SAVIN Anatol, MD; ERHAN Dumitru, MD; ZAMORNEA Maria, MD; GROSU Gheorghe, MD; NISTEANU Victoria, MD; GHERASIM Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de alimentare şi deparazitare a fazanilor
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2016 0034 2017.02.10
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/70 (2016.01); A23K 20/00 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A61K 31/365 (2006.01); A61D 7/00 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200018