For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.03.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.03.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (Z) 25.09.2022 02.03.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1180
(21)Numarul depozituluis 2017 0030
(22)Data depozitului2017.03.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞEPTIŢCHI Vladimir, MD; BEREZIUC Iulia, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stimulare a formării reflexelor condiţionate în perioada diminuării funcţiilor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/74 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200030