For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.04.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2018 Eliberarea brevetului (Z) 15.03.2022 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1188
(21)Numarul depozituluis 2017 0033
(22)Data depozitului2017.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRADINAR Dmitrii, MD; BOROVSKAIA Alla, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BOTNARI Vasile, MD; GUMANIUC Alexei, MD; CIUMAC Petr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de ceapă comună înainte de semănat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 43/16 (2006.01); C07H 17/04 (2006.01); C07D 311/94 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.09.30
(47)Data eliberării brevetului2018.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Data decăderii din drepturi2022.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200033