For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.04.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2018 Eliberarea brevetului (Z) 15.03.2022 Valabil pana la 30.11.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1199
(21)Numarul depozituluis 2017 0035
(22)Data depozitului2017.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a marcajului de identificare pe un purtător metalic
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2018
Y, BOPI 09/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); B23H 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.09.30
(47)Data eliberării brevetului2018.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Data decăderii din drepturi2022.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200035