For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.04.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.04.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2018 Eliberarea brevetului (Z) 11.04.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 11.04.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1203
(21)Numarul depozituluis 2017 0047
(22)Data depozitului2017.04.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCASIAN Dumitru, MD; GUŢU Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de prono stic a l riscului dezvoltării insuficienţei venoase cronice severe la bolnavii cu maladia varicoasă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 8/06 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.11
 Data decăderii din drepturi2022.04.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200047