For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.04.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 12.09.2017 Constituirea depozitului national reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (Z) 18.04.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.03.2023 18.04.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1232
(21)Numarul depozituluis 2017 0052
(22)Data depozitului2017.04.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOŞMAN Sergiu, MD; DANILOV Anatolie, MD; DONICA Iov, MD; UZUN Valentina, MD; COŞMAN Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventiei Nutre ţ combinat pentru tineretul porcin la îngrăş at
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/30 (2016.01); A23K 10/00 (2016.01); A23K 10/22 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/38 (2016.01); A23K 20/174 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.18
 Data decăderii din drepturi2022.04.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200052