For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2018 Eliberarea brevetului (Z) 10.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1194
(21)Numarul depozituluis 2017 0060
(22)Data depozitului2017.05.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolae, MD; CHIRIAC Angela, MD; CAISÎN Larisa, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; CATARAGA Ivan, MD; EREMIA Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de creştere a albinelor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A01K 53/00 (2006.01); A23K 20/121 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.09.30
(47)Data eliberării brevetului2018.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.10
 Data decăderii din drepturi2022.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200060