For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.05.2017 Depunerea cererii 23.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (Z) 16.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1207
(21)Numarul depozituluis 2017 0066
(22)Data depozitului2017.05.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULAT Dumitru, MD; CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; BULAT Denis, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de atragere a insectelor pentru hrăni re a peştilor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/80 (2017.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.16
 Data decăderii din drepturi2022.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200066