For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 03.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 23.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1279
(21)Numarul depozituluis 2017 0067
(22)Data depozitului2017.05.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ROŞCOV Elena, MD; GARBUZ Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei M etod ă de apreciere a toxicităţii substanţelor chimice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 1/28 (2006.01); G01N 1/30 (2006.01); G01N 21/00 (2006.01); C12N 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAN Aurelia, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.23
 Data decăderii din drepturi2022.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200067