For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (Z) 24.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 02.04.2023 24.05.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1212
(21)Numarul depozituluis 2017 0068
(22)Data depozitului2017.05.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD; GORBAN Victor, MD; NASTAS Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de înmulţire a entomofagului Trichogramma spp.
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01); A01K 67/033 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.24
 Data decăderii din drepturi2022.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200068