For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (Z) 24.06.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 10.06.2023 24.06.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1213
(21)Numarul depozituluis 2017 0080
(22)Data depozitului2017.06.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; ŞCERBACOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a castraveţilor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A01N 63/04 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.24
 Data decăderii din drepturi2022.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200080