For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.07.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 27.11.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.01.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2018 Eliberarea brevetului (Z) 29.06.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 09.06.2023 29.06.2023 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1226
(21)Numarul depozituluis 2017 0081
(22)Data depozitului2017.06.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISELIŢA Oleg, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; MAŞCENCO Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru conservarea şi păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.01.31
(47)Data eliberării brevetului2018.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.29
 Data decăderii din drepturi2022.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200081